Mẫu sơ yếu lý lịch theo Ngành

Tham khảo hàng trăm mẫu sơ yếu lý lịch để tìm ra hình thức và phong cách phù hợp với nhu cầu của bạn. Hãy tìm mẫu sơ yếu lý lịch tốt nhất cho bạn trong nơi liệt kê các mẫu được trình bày và thiết kế chuyên nghiệp này. Cũng tiết kiệm thời gian và tạo một bản sơ yếu lý lịch chuyên nghiệp cho mình.

resume professions

Chọn danh mục nghề nghiệp của bạn

Dưới đây là một bộ sưu tập toàn diện các ví dụ sơ yếu lý lịch cho các ngành nghề khác nhau. Bạn sẽ tìm thấy hồ sơ cho các công việc kế toán, các vị trí trợ lý văn phòng, trợ lý hành chính, các vị trí tuyển dụng dịch vụ khách hàng, nhân viên cửa hàng và thủ quỹ, thư ký và các công việc pháp lý, hồ sơ việc làm nói chung, hồ sơ tiếp thị, hồ sơ đại diện bán hàng và nhiều người khác.